top of page
white_logo_transparent_background.png

České MDM pro školy

Vzdálená správa iPadů 

MDM pro školy, jsme vyvinuli ve spolupráci s českými školami. Přinášíme jediné, ryze české řešení vzdálené správy iPadů do škol.

Cílem je zpřístupnit všem ICT správcům a učitelům snadnou a efektivní správu školních iPadů. Doposud byly české školy odkázány pouze na řešení MDM v cizím jazyce, na platby kartou do zahraničí a na podporu, která nereflektuje potřeby českých škol. MDM pro školy je nejen řešením vzdálené správy iPadů, ale především komplexní podporou českých škol pro výuku s iPady.

dccf96_31ef247970024cb18fc64dd94a4345bb~mv2.jpg

Jediné ryze české Apple MDM řešení

Instalace aplikací, je jednou ze základních funkcí MDM, vzdálené správy.

Aplikace můžete instalovat vzdáleně do všech iPadů, anebo do skupin iPadů, které jste v našem MDM vytvořili.

Aplikace můžete instalovat buď 
jednotlivým výběrem, anebo zvolíte možnost vícenásobného výběru aplikací a následně je přiřadíte do skupin iPadů. Poté se již aplikace začnou instalovat. 

Restrikce a omezení pro iPady jsou důležitou funkcí pro bezvadný a efektivní provoz iPadů ve školách. 

Za pomocí restrikcí můžete eliminovat nechtěné vymazání aplikací, zadání kódového zámku a dalších funkcí, které by mohly znemožnit výuku.

Naše MDM navíc jako jediné umí funkci chytrého tlačítka doporučených restrikcí. Podívejte se na video ukázku, jak snadno a především na jeden klik nastavíte požadované omezení pro školní iPady.

Lecture

MŠMT AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ

V RÁMCI PROJEKTU ŠABLONY DO ŠKOL OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ, SI MŮŽETE TAKÉ OBJEDNAT AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ MDM - VZDÁLENÁ SPRÁVA.

2.png

Cena MDM pro školy
 

 • Instalace na klíč včetně zaškolení 19.500 Kč (hradí se jednorázově)

 • Cena za jeden iPad v MDM na rok 160 Kč

Cena za instalaci zahrnuje kompletní asistenci při vytváření registrace u společnosti Apple, příprava Apple School Manager, zavedení iPadů a jejich nastavení ve vašem novém MDM. Součástí instalace je také zaškolení a technická podpora v samotném průběhu realizace.

Uvedené ceny jsou koncové včetně DPH.

Pavel Urbášek

MDM Ambassador pro oblast Čechy

telefon 773 619 651

Jan Kučeřík

Vývoj a podpora MDM

telefon 774 718 214

Pavel Gavenda

MDM Ambassador pro oblast Moravy

telefon 733 799 946

Máte dotaz? Ozvěte se nám.

 • Co je to MDM, vzdálená správa a proč je důležité pro správu iPadů ve školním prostředí?
  MDM, neboli vzdálená správa mobilních zařízení, je technologie umožňující bezpečnou a efektivní správu mobilních zařízení, jako jsou například iPady ve školním prostředí. Umožňuje IT administrátorům vzdáleně instalovat aplikace, spravovat nastavení ve školních iPadech, sledovat stav zařízení (bateire, kapacita disku a dlaší), umožňuje blokovat nežádoucí funkce iPadu tak, aby byly školní iPady vždy připraveny do výuky. Tato vzdálená správa je klíčová pro bezvadný chod ve školním prostředí a zajišťuje maximální efektivitu v hodinách výuky. Prostředí MDM je dostupné ze jakéhokoliv webového prohlížeče a správce IT - ICT koordinátor, může iPady nastavit kdykoliv a z jakéhokoliv místa dle aktuálních potřeb.
 • Jaké MDM řešení je pro školu vhodné?
  Existuje celá řada MDM řešení. V české republice jsou nejačstěji využívány: MDM pro školy, MOSYLE, Miscrosoft Intune, Jamf , MDM pro školy, je jediným ryze českým řešením vzdálené správy iPadů, které je vyvíjeno na míru českým školám. Jako jediné je nejen v českém jazyce, ale především zahrnuje české video návody pro jednotlivé funkce integrované přímo v MDM a telefonickou a vzdálenou podporu rovněž v českém jazyce. Jako jediné řešení na trhu zajišťuje komplexní služby pro správu iPadů ve školním prostředí a to včetně bezplatných seminářů na téma využití iPadů ve školním prostředí pro pedagogický sbor. Řešení je navíc vždy instalováno osobně ve škole a společně se správcem IT se zvolí optimální řešení pro potřeby školy. MOSYLE, je americká společnost, které nabízí obsáhlé a robustní řešení správy iPadů, Apple TV a MacOS. MDM je v anglickém jazyce a jako jediné na trhu nabízí bezplatnou verzi, která je omezena na některé základní funkce. Jedná se o preferované řešení v případech, kdy škola nemá dostatek finančních prostředků na placenou verzi MDM a ideálním řešením, pokud je schopen školní správce IT řešení MOSYLE nastavit svépomoci. Bezplatná verze nicméně neumožňuje rozšířené funkce jako třeba některé hromadné příkazy včetně aktualizace operačního systému iOS, iPadOS a MacOS. Bezplatná verze rovněž neposkytuje podporu a je důležité, aby se správce IT důkladně s prostředím seznámil a naučil se MDM ovládat. Microsfot Intune, bude zcela jistě preferovaným řešením v případech, kdy má škola u společnosti Microsoft zakoupeny licence vyššího řádu, které tuto službu MDM integrují. V případech, kdy škola tyto licence vlastní, je řešení od Microsoftu ideální variantou a to nejen pro správu iPadů, ale všech dalších zařízení včetně počítačů s operačním systémem Windows. Jamf, je dalším řešením MDM, které není pro potřeby škol u nás natolik rozšířené, nicméně se jedná o další robustní a výkonné MDM, které bezpochyby naplní veškerá očekávání a požadavky na správu školních iPadů.
 • Co je Apple School Manager a proč ho potřebuji pro MDM?
  Apple School Manager je webová služba navržená speciálně pro vzdělávací instituce, která umožňuje snadné nasazování a správu Apple zařízení včetně iPadů. ASM umožňuje IT správcům vytvářet účty pro studenty a učitele, distribuovat vzdělávací obsah a nakupovat nebo přiřazovat aplikace a knihy ve velkém měřítku. Integrace s MDM řešením poskytuje školám kompletní řešení pro správu zařízení, zabezpečení a distribuci obsahu. Standardně pro nákup Aplikací v iPadu, je využíván AppStore. V případě školy, je to právě ASM, kde se aplikace nakupují. Nákupem aplikací, se rozumí nákup také bezplatných aplikací, kdy není potřeba platební karty, nicméně je vždy zapotřebí nakoupit dostatečné množství licencí pro iPady, které škola spravuje. Takto nakoupené aplikace v ASM, jsou následně zaslány do vašeho MDM a odtud jsou již správcem IT dle uvážení instalovány do jednotlivých iPadů školy.
 • Jaké funkce nabízí Apple School Manager, které jsou užitečné pro školy?
  Apple School Manager nabízí řadu klíčových funkcí, jako jsou: Správa účtů: Automatické vytváření Managed Apple ID pro studenty a učitele, které jsou optimalizovány pro vzdělávací prostředí. Program Volume Purchase Program (VPP): Umožňuje školám nakupovat aplikace a knihy ve velkém měřítku a distribuovat je přímo na zařízení studentů. Správa zařízení: Umožňuje školám snadno nasadit, konfigurovat a spravovat velké množství iPadů a jiných Apple zařízení. Integrace s MDM: ASM lze snadno integrovat s MDM řešením, což poskytuje školám komplexní nástroje pro správu všech svých Apple zařízení.
 • Kde a jak se mohu registrovat v Apple School Manageru?
  Registrace v Apple school Manageru, je dostupná na webové adrese společnosti Apple School Manager Pokud se rozhodnete využít řešení našeho MDM pro školy, vše s vámi společně nastavíme a pomůžeme krok za krokem s celým procesem registrace a nastavení pro vaši školu.
 • Musím platit za aplikace pro iPady?
  Ne. Existuje celá řada bezplatných aplikací, které v prostředí Apple School Manageru "zakoupíte" zcela zdarma. V případě placených aplikací, pak již musíte do Apple School Manageru vložit platební kartu vaší školy a veškeré nákupy za placené aplikace pak budou z této karty strhávány. Apple vám následně vystaví daňový doklad, který je uznatelný pro účetní potřeby českých škol. Více informací o nákupu aplikacích a to včetně plateb za aplikace, naleznete v našem článku zde.
 • Jaké jsou hlavní výhody používání iPadů ve vzdělávacím prostředí?
  iPady nabízejí řadu výhod pro vzdělávací prostředí, včetně interaktivních učebních aplikací, přizpůsobitelných učebních nástrojů, a přenositelnosti. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a široké nabídce vzdělávacích aplikací iPady motivují studenty ke studiu a umožňují učitelům přizpůsobit výukový materiál individuálním potřebám studentů.
 • Co je Apple třída, neboli Apple Classroom?
  Apple Classroom je aplikace navržená společností Apple speciálně pro vzdělávací prostředí. Je to mocný nástroj pro učitele, který jim umožňuje řídit a monitorovat iPady používané studenty ve třídě. Aplikace Classroom je navržena tak, aby zjednodušila používání technologie ve třídě a zvýšila účinnost výuky. Zde jsou některé klíčové funkce a výhody Apple Classroom: Řízení zařízení ve třídě: Učitelé mohou snadno spouštět aplikace, webové stránky nebo knihy na iPadu každého studenta nebo na celé skupině zařízení najednou. To pomáhá udržovat zaměření studentů na aktuální úkol nebo lekci. Monitorování studentů: Aplikace umožňuje učitelům sledovat obrazovky iPadů studentů v reálném čase, což pomáhá ujistit se, že studenti pracují na přiřazených úkolech a neodchylují se od nich. Sdílení dokumentů a odkazů: Učitelé mohou snadno sdílet dokumenty, odkazy na webové stránky nebo jiný obsah přímo s iPady studentů, což usnadňuje distribuci výukových materiálů. Seskupování studentů: Classroom umožňuje učitelům vytvářet skupiny studentů pro malé skupinové aktivity nebo diferencovanou instruktáž, což usnadňuje řízení aktivit ve třídě. Tichý režim a uzamknutí zařízení: Učitelé mohou dočasně uzamknout celou třídu iPadů, aby upoutali pozornost studentů, nebo mohou iPad jednotlivého studenta nastavit na tichý režim. Resetování hesel: Pokud škola používá Managed Apple ID, učitelé mohou pomoci studentům resetovat hesla přímo ve třídě, aniž by bylo nutné kontaktovat IT oddělení. Nenáročná na nastavení: Classroom nevyžaduje složité nastavení. Učitelé mohou začít téměř okamžitě, přičemž aplikace automaticky detekuje iPady studentů ve třídě pomocí Bluetooth a Wi-Fi. Apple Classroom je navržena tak, aby fungovala bezproblémově s dalšími vzdělávacími technologiemi od Applu, včetně Apple School Manager a MDM řešení, což umožňuje učitelům efektivně spravovat technologii ve třídě a maximalizovat výukový potenciál.
 • Jak mohu sdílet obrazovku iPadu na dataprojektoru, smart tabuli?
  Pro sdílení obrazovky iPadu na dataprojektoru ve školním prostředí můžete využít několik řešení a technologií, které umožňují bezdrátové i kabelové připojení. Zde jsou některé populární a efektivní metody: Apple TV Apple TV je jedno z nejoblíbenějších řešení pro sdílení obrazovky iPadu na dataprojektoru: AirPlay: Apple TV podporuje funkci AirPlay, která umožňuje bezdrátově sdílet obrazovku iPadu na dataprojektor, k němuž je Apple TV připojeno. Zrcadlení obrazovky: Umožňuje zrcadlit celou obrazovku iPadu na dataprojektor, což je ideální pro prezentace, vzdělávací aplikace nebo dokonce pro sdílení videí. Snadná konfigurace a použití: Apple TV je snadno konfigurovatelné a intuitivní zařízení, které se dobře integruje s produkty Apple. Cena a dostupnost: 3.900 Kč - 4.190 Kč Softwarová řešení Existují také softwarová řešení, která umožňují sdílení obrazovky iPadu na počítači, který je pak připojen k dataprojektoru: Reflector, AirServer: Tyto aplikace umožňují iPadu sdílet obrazovku s počítačem přes Wi-Fi, a počítač může být pak připojen k dataprojektoru. Při výběru nejlepší metody pro vaši situaci zvažte faktory jako jsou rozpočet, dostupná infrastruktura (např. Wi-Fi síť), a zda preferujete bezdrátové nebo kabelové řešení. Každá metoda má své výhody a omezení, takže je důležité vybrat řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám ve vzdělávacím prostředí. Cena a dostupnost: cca 300 Kč (po přepočtu z USD), jednorázová platba AirServer 30 dní na vyzkoušení zdarma! Kabelové připojení pomocí adaptéru Pokud preferujete stabilnější kabelové připojení, můžete použít adaptér pro připojení iPadu k dataprojektoru: Lightning na VGA nebo HDMI adaptér: Apple nabízí adaptéry, které můžete připojit k portu Lightning na iPadu a pak k VGA nebo HDMI portu na dataprojektoru. Stabilita: Kabelové připojení je obvykle stabilnější a není ovlivněno problémy s Wi-Fi nebo rušením signálu. Bezdrátová přípojení přes třetí strany Existují také řešení od třetích stran, které nabízejí bezdrátové sdílení obrazovky: Chromecast: S pomocí aplikace Google Home můžete sdílet obrazovku iPadu na dataprojektor, pokud je k němu připojen Chromecast. Miracast a jiné bezdrátové HDMI zařízení: Některá zařízení umožňují sdílení obrazovky z iPadu na dataprojektor bez potřeby Apple TV nebo AirPlay. Při výběru nejlepší metody pro vaši situaci zvažte faktory jako jsou rozpočet, dostupná infrastruktura (např. Wi-Fi síť), a zda preferujete bezdrátové nebo kabelové řešení. Každá metoda má své výhody a omezení, takže je důležité vybrat řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám ve vzdělávacím prostředí.
 • Jaký je nejvhodnější iPad pro školy?
  Nejčastěji využívaným iPadem, je momentálně iPad (9. generace) s obrazovkou 10,2 palců, 64GB Wi-Fi. Tento iPad splňuje veškeré náročné požadavky na moderní výuku a jeho cena je pod 9.000 Kč. Vyšší řadou, je iPad (10. generace) s obrazovkou 10,9 palců, 64GB Wi-Fi. Tento iPad má obrazkovku přes celou přední část a není zde již výkroj pro tlačítko home button, jako u iPadu 9. generace. Cena iPadu je 12.990 Kč Někteří učitelé, rádi využívají také iPad mini a to pro jeho kompaktní velikost a zároveň vysokou výkonnost. iPad mini není vhodný pro žáky, ale může být vhodným nástrojem pro učitele, kteří preferují menší rozměry. Cena iPadu mini začíná na ceně 15.990 Kč
 • Měli bychom ověřit doménu školy v Apple School Manageru?
  Důležitost ověření: Ověření školní domény je nezbytným krokem pro zabezpečení a efektivní správu digitálních zdrojů školy v rámci Apple School Manageru. Zajišťuje, že přístup k školním účtům a zdrojům mají pouze oprávněné osoby. Proces ověření: Proces zahrnuje přihlášení do Apple School Manageru, zadání informací o školní doméně a následné ověření pomocí DNS záznamů. Detailní průvodce je k dispozici ve vašem video návodu. Časový rámec: Doba potřebná k ověření domény se může lišit, ale obvykle trvá od několika hodin do několika dnů, v závislosti na nastavení DNS a zpracování požadavku Applu. Řešení problémů: V případě problémů je důležité zkontrolovat DNS nastavení a ujistit se, že všechny informace byly zadány správně. Při potížích můžete kontaktovat technickou podporu Applu nebo správce vaší domény. Všeobecná nutnost: Ověření domény je základním požadavkem pro všechny školy používající Apple School Manager. Výhody ověřené domény: Ověřená doména poskytuje vyšší bezpečnost dat, lepší správu zařízení a aplikací, zjednodušuje distribuci obsahu a zlepšuje celkovou integraci s Apple službami. Detailní popis ověření včetně video návodu jak na to, naleznete v našem článku zde.
 • Jak můžu sdílet obrazovku iPadu na dataprojektoru?
  Obrazovku iPadu, můžeme sdílet na jakémkoliv dataprojektoru, PC, anebo Mac. K tomuto se využívá technologie AiPlay, která umožní bezdrátové sdílení obrazovky iPadu. Sdílet obrazovku iPadu můžete za pomocí: 1. Apple TV, nativní řešení Applu, kdy není vyžadováno připojení na wifi. 2. AirServer, aplikace pro Mac a Windoes PC, která za pomocí AirPlay technologie sdílí obrazovku iPadu v počítači. 3. AnyCast, technologie, která za pomocí USB dongle připojeného na TV, anebo dataprojektor sdílí obrazovku iPadu. 4. Chromecast, technologie Google, která umí zrcadlit Apple a Andorid zařízení. Více o těchto technologiích a jejich využití v tomto článku.
 • Co je to spravované Apple ID?
  Spravované Apple ID pro školy (Managed Apple IDs for School Manager) je funkce, která umožňuje školám spravovat identitu a přístup svých studentů, učitelů a zaměstnanců k různým službám a aplikacím Apple. Tato funkce je součástí platformy Apple School Manager, která je určena pro správu technologie ve vzdělávacích institucích. Základními prvky spravovaného Apple ID jsou: Centrální řízení: Správci škol mohou vytvářet a spravovat spravované Apple ID pro studenty, učitele a další zaměstnance přímo z rozhraní Apple School Manager. Vzdělávací obsah: Spravovaná Apple ID umožňuje přístup k vzdělávacím aplikacím, knihám a dalším zdrojům, které mohou být přiřazeny nebo zakoupeny školou. Omezení a bezpečnost: Správci mají kontrolu nad tím, jaké aplikace a funkce jsou k dispozici na zařízeních s těmito ID. Mohou nastavit omezení v oblasti obsahu, komunikace a dalších aspektů, aby zajistili bezpečné a vhodné používání. Integrace s dalšími službami: Spravovaná Apple ID může být propojena s dalšími službami pro vzdělávání, jako je například Google Workspace for Education nebo dalšími správcovskými nástroji, aby poskytovala komplexní řešení pro vzdělávací instituce. Zálohování a synchronizace dat: Data uložená v aplikacích a službách propojených se spravovanými Apple ID mohou být zálohována a synchronizována mezi zařízeními, což usnadňuje práci a učení na různých platformách. Tato funkce umožňuje školám efektivněji spravovat a integrovat technologii do vzdělávacího prostředí a poskytuje uživatelům přístup k obsahu a nástrojům, které jsou relevantní pro jejich vzdělávání. Další informace a rozdíly mezi spravovaným Apple ID a soukromým Apple ID, naleznete v tomto článku.
bottom of page