top of page

Šablony II pro školy

Šablony ZŠ a MŠ

Šablony pro ZŠ a MŠ

Vzdělávací aktivity projektu

V rámci obsahové náplně zajišťujeme dodávku vzdělávání a pořízení technologií pro jejich využití ve výuce žáků mateřských a základních škol a to jak na I., tak také na II. stupni. Zajistíme profesionální proškolení a pořízení technologií typu iPad, výukových aplikací a vzdělávací EDU sady programovatelných robotů Sphero. Pedagogům zpřístupníme webový metodický portál obsahující video návody s tématickým využitím technologií napříč předměty.

Popis balíčku našich služeb

Dodávka profesionálního školení pro výuku a práci s iPady a programovatelnými roboty Sphero. Školení zajišťují aktivní pedagogové z mateřských a základních škol, kteří již několik let tyto technologie používají v hodinách výuky na svých školách. Školení je určeno pro celý pedagogický sbor a je rozvrženo do celkového počtu osmi čtyřhodinových školení.

Součástí dodávky v rámci projektu je vzdělávání pedagogického sboru a zajištění nákupu iPadů, aplikací a vzdělávací EDU sady programovatelných robotů Sphero. Významným benefitem námi dodávaných služeb a nedílnou součástí našich řešení je metodický video portál s návody jak iPady a roboty ve výuce využívat. Bezplatné poradenství a správa dotačního projektu, včetně právního poradenství a přípravy výběrového řízení pro nákup všech technologií.

Příklady dobré praxe na I. stupni

Za pomocí iPadu posilujeme u dětí čtenářské dovednosti. Jednou z často používaných aplikací v iPadu je Book Creator, ve kterém se naučíte vytvářet obrázkové knihy bez textů a společně pak s dětmi vytvářet příběhy a vkládat do knihy texty.

 

V další aplikaci se zaměříme na tvorbu vlastní koláže, plakátu anebo pracovních listů na základě předem probrané učební látky, které jsou jejich důkazem o učení. Jednoduché ovládání aplikace umožňuje vyučujícímu nahradit samostatnou práci žáků zařazovanou na konci vyučovací hodiny tvorbou žákovských výstupů v elektronické podobě. Žáci mají možnost uplatnit získané poznatky o učivu a rozvíjet kreativitu.

Rozmanité využití QR kódů ve výuce a to nejen jako rychlý odkaz na internetovou stránku. Možnost práce s kódy v rámci metody klíčová slova, umísťování kódů místo textu, doplňování pracovních listů QR kódy nebo ukrývání třeba motivačních hádanek. To je jen malý výčet z nepřeberného množství využívání QR kódů ve výuce. Stačí jen být kreativní.

Případy dobré praxe a využití na II. stupni

Výuka základů algoritmizace se již brzy stane povinnou součástí nových RVP. A proč tuto oblast výuky neudělat pro žáky zábavnější? Spojení iPadů a mnoha druhů robotických hraček je dnes již běžné a v rámci našich školení vám ukážeme, jak vše zvládnout s plnou třídou a během krátkých 45 minut vyučovací hodiny. Ukážeme Vám konkrétní příklady včetně metodiky jejich nasazení do výuky.

Vyučování s iPadem přináší do klasické vyučovací hodiny spoustu nových možností. Jednou z nich je například výrazné zjednodušení psaní klasických písemek a testů. Díky iPadu lze otestovat znalosti žáků ihned v hodině, není nutné vytvářet složité testy, učitel jednoduše žákům položí otázku a sleduje okamžitě jejich odpovědi, které jsou vyhodnoceny v reálném čase. Na základě odpovědí tak může upravit obsah své další výuky, nastavit každému žákovi učivo, které si má dále procvičit atp. Tyto funkce jsou velmi jednoduché a lze je téměř okamžitě integrovat do běžné výuky.

Šablony pro spec. školy

Šablony pro speciální školy

Vzdělávací aktivity projektu

V rámci obsahové náplně zajišťujeme dodávku vzdělávání a pořízení technologií pro jejich využití ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajistíme profesionální proškolení a pořízení technologií typu iPad a vhodných výukových aplikací. Nedílnou součástí našich služeb je metodický video portál s návody jak iPad a aplikace ve výuce využívat, bezplatné poradenství a správa dotačního projektu, včetně právního poradenství a přípravy výběrového řízení pro nákup technologií.

Popis balíčku našich služeb

Dodávka profesionálního školení pro výuku a práci s iPady. Školení zajišťují aktivní pedagogové ze speciálních škol, kteří již několik let tyto technologie používají ve vyučování se svými žáky. Školení je určeno pro celý pedagogický sbor a je rozvrženo do celkového počtu osmi čtyřhodinových školení. Součástí dodávky v rámci projektu je zajištění nákupu iPadů a souboru vhodných vzdělávacích aplikací.


Významným benefitem námi dodávaných služeb a nedílnou součástí poskytovaných řešení je webové prostředí metodického vzdělávacího portálu, které disponuje ucelenou koncepcí video návodů, které popisují jak s iPadem a jednotlivými aplikacemi ve výuce pracovat. Tyto video návody umožní Vašim pedagogům kdykoliv si oživit a připomenout témata realizovaných školení a pomohou jim s přípravou na výuku.

Příklady dobré praxe na speciálních školách

Za pomocí iPadu posilujeme u dětí čtenářské dovednosti. Jednou z často používaných aplikací v iPadu na speciálních školách je Book Creator, ve kterém se naučíte např. vytvářet obrázkové knihy bez textů, které následně společně s žáky doplňujete do finální podoby tak, jak jim dovoluje jejich vlastní představivost. Naučíme vás v iPadu vytvářet výukové kartičky na míru pro každého žáka a na téma, pro které postrádáte adekvatní výukový materiál.

Vše doplněno o Váš vlastní namluvený komentář, což je pro žáky vždy velmi žádoucí. Pomocí vybraných aplikací a iPadu takto kompenzujeme u žáků především deficity v jejich jemné motorice. S těmito kartičkami můžete hrát až 34 výukových her. Např. interaktivní pexeso, hra na pravdu a lež, přiřazování obrázku ke slovu, osmisměrka apod.

Dalším využitím z praxe je aplikace, která za pomocí klíčovacího plátna pomáhá dětem aktivně rozšiřovat jejich slovní zásobu, představivost, anebo naopak fixovat nabité poznatky z hodiny a vytvářet atraktivnější vyučovací hodinu. S dětmi například hovoříme o tom, co by chtěli dělat až budou velcí, kam by se chtěli podívat, co mají rádi atd. Za pomocí aplikace, iPadu a zeleného plátna dítě nahrajeme na videozáznam, kde mluví o tom, že chce být třeba cestovatelem. Toto cvičení/nahrávání, zkoušíme i několikrát, dokud je se svou prácí žák spokojen a následně spolu hledáme fotografie destinací, které by chtěl navštívit. Tyto fotografie spolu s videem v aplikaci iPadu propojíme a vznikne tak působivý příběh, který vypadá realisticky. Žáci dokáží spontáně povídat.

Hotový výstup můžete použít např. pro prezentaci na webové stránce školy.Ukážeme Vám, jak iPad nastavit do režimu práce pro žáky tak, aby se nestalo jako u jiných tabletů, že žáci při práci něco omylem zmáčnou a projekt na kterém právě pracují zmizí, anebo se aplikace uzavře. Naučíme Vás, jak u žáků posílit pocit úspěchu a sebevědomí při práci s iPady. V tomto ohledu je právě iPad ideální pro všechny typy postižení, vzhledem k jeho širokým možnostem přizpůsobení.

Šabony pro střediska volnéh času

Šablony pro střediska volného času

Náplň aktivit a obsahu pro Střediska volného času

V rámci obsahové náplně zajišťujeme dodávku vzdělávání a pořízení technologií iPad a programovatelných robotů pro jejich využití v rámci volnočasových aktivit. Zaměstnancům a pedagogům zpřístupníme webový metodický portál obsahující video návody s tématickým využitím technologií pro využití ve volnočasových aktivitách.

Popis balíčku našich služeb

Dodávka profesionálního školení pro výuku a práci s iPady a programovatelnými roboty Sphero. Školení zajišťují aktivní pedagogové z mateřských a základních škol, kteří již několik let tyto technologie používají v hodinách výuky na svých školách a volnočasových aktivitách. Školení je určeno pro všechny zaměstnance SVČ a je rozvrženo do celkového počtu osmi čtyřhodinových školení.

Součástí dodávky v rámci projektu je vzdělávání pedagogického sboru a zajištění nákupu iPadů, aplikací a vzdělávací sady programovatelných robotů Sphero. Významným benefitem námi dodávaných služeb a nedílnou součástí našich služeb je metodický video portál s návody jak iPady a roboty ve výuce využívat. Bezplatné poradenství a správa dotačního projektu, včetně právního poradenství a přípravy výběrového řízení pro nákup technologií.

Všechna videa
Hledat video...
Lucemburkové

Lucemburkové

03:32
Přehrát video
Kapela, která hraje na iPady

Kapela, která hraje na iPady

01:02
Přehrát video
bottom of page