top of page

Akreditovaná školení DVPP

Vzděláváme, inspirujeme pedagogy i odbornou veřejnost řadou aktivit. Akreditovaná školení v systému DVPP jsou jednou z nich. Pokrýváme řadu témat a pravidelně přibývají další aktuální kurzy, které jsou třeba. 

Naši lektoři jsou aktivní pedagogové, kteří stále mají pravidelnou pedagogickou praxi. Mimo to jsou často aktivní v lokálních nebo národních projektech a skupinách, které podporují inovace ve vzdělávání a směry, které vedou k modernizaci vzdělávacího systému v ČR. 

Název vzdělávací akce
Číslo jednací
Cílová skupina
Druh školy
Hodinová dotace
Zaměření
Využití digitální fotografie v zájmovém vzdělávání
14910/2019-2-715
pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení,
ŠD,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Programování robotů Sphero a Ozobot
14910/2019-2-715
pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení,
ŠD,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Základy programovní v zájmovém vzdělávání
14910/2019-2-715
pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení,
ŠD,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Bezpečnost při využívání tabletů a cloudových služeb
14910/2019-2-715
pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ,
ŠD, ZUŠ, SUŠ,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Práce s dokumenty na tabletu
14910/2019-2-715
pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ,
ŠD, ZUŠ, SUŠ,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Pracujeme s Googlem
14910/2019-2-715
pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ,
ŠD, ZUŠ, SUŠ,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Pracujeme s iPadem
14910/2019-2-715
pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ,
ŠD, ZUŠ, SUŠ,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Prezentační dovednosti s využitím ICT
14910/2019-2-715
pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ,
ŠD, ZUŠ, SUŠ,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Řídíme školu pomocí online nástrojů - pokročilí
20645/2020-4-655
ředitelé škol a školských zařízení,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Hromadná správa mobilních zařízení - MDM
20645/2020-4-655
ředitelé škol a školských zařízení,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Základy programování na 1. stupni ZŠ
6547/2018-2-396
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Tablet ve výuce na 1. stupni ZŠ
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Pedagogická diagnostika a poskytování podpůrných opatření žákům na školách
25662/2018-2-839
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, asistenti pedagoga,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
8 hodin
inkluze
Programování robotů Sphero a Ozobot
10595/2020-2-420
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Kancelářské aplikace Microsoft ve školním prostředí II.
544/2019-1-197
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální, ŠD,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Programování robotů Sphero a Ozobot
20645/2020-4-655
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální, ŠD,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výuce I.
25662/2018-2-839
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
8 hodin
český jazyk
Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výuce II.
25662/2018-2-839
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
8 hodin
český jazyk
Problematika matematické gramotnosti ve výuce I.
25662/2018-2-839
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
8 hodin
matematika
Problematika matematické gramotnosti ve výuce II.
25662/2018-2-839
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
8 hodin
matematika
Kariérové poradenství a pozice kariérového poradce na školách
25662/2018-2-839
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
8 hodin
výchovné poradenství
Webové aplikace pro interaktivní výuku a evaluaci žáků
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Tablet ve výuce cizích jazyků
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
8 hodin
cizí jazyky (jiné)
Digitální portfolio žáka s využitím tabletu a počítače
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Tablet jako efektivní nástroj pro učitele
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
3D tisk a modelování ve škole - úroveň Učedník
20645/2020-4-655
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé VOŠ,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální, VOŠ,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Kancelářské aplikace Microsoft ve školním prostředí I.
544/2019-1-197
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Hromadná správa mobilních zařízení – MDM
40169/2020-4-1059
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé ZUŠ a SUŠ,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální, ZUŠ, SUŠ,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Základy programovánína 2. stupni ZŠ II.
6547/2018-2-396
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Tablet ve výuce na 2. stupni ZŠ - český jazyk
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
8 hodin
český jazyk
Tablet ve výuce na 2. stupni ZŠ - matematika
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
8 hodin
matematika
Posilování čtenářských dovedností ve výuce na ZŠ speciální I.
25662/2018-2-839
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga,
ZŠ speciální,
8 hodin
český jazyk
Posilování matematické gramotnosti ve výuce na ZŠ speciální I.
25662/2018-2-839
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga,
ZŠ speciální,
8 hodin
matematika
Posilování matematické gramotnosti ve výuce na ZŠ speciální II.
25662/2018-2-839
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga,
ZŠ speciální,
8 hodin
matematika
Posilování čtenářských dovedností ve výuce na ZŠ speciální II.
25662/2018-2-839
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga,
ZŠ speciální,
8 hodin
český jazyk
Programování na ZŠ speciální
25662/2018-2-839
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení,
ŠD, ZŠ speciální,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Využití Googlu ve škole - II. část
231/2018-2-188
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol,
ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Využití Googlu ve škole - I. část
231/2018-2-188
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol,
ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Základy programování na 2. stupni ZŠ I.
6547/2018-2-396
učitelé 2.stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení,
ZŠ,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Tablet jako efektivní nástroj pro učitele
10595/2020-2-420
učitelé MŠ,
MŠ,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Inovativní metody vzdělávání žáků se SVP v prostředí ZŠ speciální
27726/2019-2-949
učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga,
ZŠ speciální,
8 hodin
inkluze
Tablet ve výuce ZUŠ - začátečník
14910/2019-2-715
učitelé ZUŠ a SUŠ,
ZUŠ, SUŠ,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Tablet ve výuce ZUŠ - pokročilý
33468/2019-2-1167
učitelé ZUŠ a SUŠ,
ZUŠ, SUŠ,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - týmový
27726/2019-2-949
pedagogové volného času, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol,
ŠD, MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
16 hodin
ostatní
Čtenářská gramotnost napříč předměty 1. stupně základní školy I.
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
16 hodin
český jazyk
Čtenářská gramotnost napříč předměty 1. stupně základní školy II.
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
16 hodin
český jazyk
Nový obsah oboru Informatika - 1. stupeň ZŠ
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
16 hodin
výpočetní technika a informatika
Specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v ZŠ
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
16 hodin
inkluze
Řídíme školu pomocí online nástrojů
20645/2020-4-655
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
16 hodin
výpočetní technika a informatika
Posilování matematické gramotnosti ve výuce II.
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
16 hodin
matematika
Posilování matematické gramotnosti ve výuce
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
16 hodin
matematika
Metody pro posilování a rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce I.
20645/2020-4-655
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
16 hodin
český jazyk
Metody pro posilování a rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce II.
20645/2020-4-655
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
16 hodin
český jazyk
Učíme a pracujeme s Googlem
20645/2020-4-655
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
16 hodin
výpočetní technika a informatika
Tablet jako efektivní nástroj pro osobní management pedagoga
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
16 hodin
výpočetní technika a informatika
3D tisk a modelování ve škole - úroveň Tovaryš
20645/2020-4-655
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé VOŠ,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální, VOŠ,
16 hodin
výpočetní technika a informatika
Tablet při vzdělávání a obohacování nadaných žáků na ZŠ
20645/2020-4-655
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
ZŠ, ZŠ speciální
16 hodin
ostatní
Čtenářská gramotnost napříč předměty 2. stupně základní školy II.
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 2.stupně ZŠ
ZŠ,
16 hodin
český jazyk
Čtenářská gramotnost napříč předměty 2. stupně základní školy I.
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 2.stupně ZŠ
ZŠ,
16 hodin
český jazyk
Matematika s iPadem v mateřské škole I.
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ,
MŠ,
16 hodin
matematika v mateřské škole
Matematika s iPadem v mateřské škole II.
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ,
MŠ,
16 hodin
matematika v mateřské škole
Čtenářská pregramotnost s iPadem v mateřské škole II.
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ,
MŠ,
16 hodin
čtenářská gramotnost v mateřské škole
Čtenářská pregramotnost s iPadem v mateřské škole I.
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ,
MŠ,
16 hodin
čtenářská gramotnost v mateřské škole
Posilování čtenářských dovednosti s využitím iPadu pro speciální školy I.
20645/2020-4-655
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga,
ZŠ speciální,
16 hodin
český jazyk
Posilování matematické gramotnosti ve výuce na speciální škole - obecné ICT
20645/2020-4-655
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga,
ZŠ speciální,
16 hodin
matematika
Rozvoj čtenářské gramotnosti pomocí metod aktivního učení
8274/2019-2-453
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií,
ZŠ, SŠ,
16 hodin
český jazyk
Letní škola s iPadem
8274/2019-2-453
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
19 hodin
výpočetní technika a informatika
3D tisk a modelování ve škole - úroveň Mistr
20645/2020-4-655
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
24 hodin
výpočetní technika a informatika
Učíme a pracujeme s Googlem jako učitelé
20645/2020-4-655
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
24 hodin
výpočetní technika a informatika
Tablet efektivní nástroj učitele
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
24 hodin
výpočetní technika a informatika
Nový obsah oboru Informatika - 2. stupeň ZŠ
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 2.stupně ZŠ
ZŠ,
24 hodin
výpočetní technika a informatika
Využití tabletu ve výuce na střední škole pro začátečníky
20645/2020-4-655
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
24 hodin
výpočetní technika a informatika
Využití tabletu ve výuce na střední škole pro pokročilé
40169/2020-4-1059
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií,
SŠ,
24 hodin
výpočetní technika a informatika
Tablet efektivní nástroj učitele
10595/2020-2-420
učitelé MŠ,
MŠ,
24 hodin
výpočetní technika a informatika
Posilování čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
32 hodin
český jazyk
Mentoring ve školním prostředí
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
32 hodin
ostatní
Jak posilovat a rozvíjet matematickou gramotnost ve výuce
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
32 hodin
matematika
Posilování čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 2.stupně ZŠ
ZŠ,
32 hodin
český jazyk
iPad jako nástroj učitele ve výuce
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
4 hodiny
výpočetní technika a informatika
Hromadná správa mobilních zařízení - MDM
8274/2019-2-453
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
4 hodiny
výpočetní technika a informatika
Využití iPadu ve výuce cizích jazyků
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
4 hodiny
cizí jazyky (jiné)
iPad ve výuce přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
ZŠ, SŠ,
4 hodiny
výpočetní technika a informatika
Využití tabletu iPad ve speciální škole - základní technické dovednosti
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga,
ZŠ speciální,
4 hodiny
výpočetní technika a informatika
Portfolio aplikací v základní škole speciální
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga,
ZŠ speciální,
4 hodiny
výpočetní technika a informatika
3D stimulace
33468/2019-2-1167
učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga,
ZŠ speciální,
4 hodiny
výpočetní technika a informatika
Podpora kvality práce ředitele/ředitelky - koučování
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení,
MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
40 hodin
ostatní
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - individuální
27726/2019-2-949
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé MŠ,
MŠ, ZŠ, SŠ,
40 hodin
ostatní
Bezpečnost v oblasti využívání tabletů a cloudových služeb
25662/2018-2-839
pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga,
ŠD, MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Práce učitele s dokumenty na tabletu
25662/2018-2-839
pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga,
ŠD, MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Fotografování s mobilním zařízením
25662/2018-2-839
pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga,
ŠD, MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Využití digitální fotografie ve školní praxi
25662/2018-2-839
pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga,
ŠD, MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Prezentační dovednosti učitele s pomocí ICT
25662/2018-2-839
pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga,
ŠD, MŠ, ZŠ, SŠ, ZŠ speciální,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
Fotografování s využitím mobilního zařízení
14910/2019-2-715
pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení,
ŠD,
8 hodin
výpočetní technika a informatika
bottom of page