top of page

Dotační projekty MŠMT

Stále sledujeme projektové dotační příležitosti a zpracováváme scénáře možného využití pro školy všech úrovní. Opíráme se dlouholetou zkušenost s různými typy projektů na národní, nebo lokální úrovni. A to v gesci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, či Ministerstva pro místní rozvoj.

Projektovou příležitost vždy vyhodnocujeme v duchu našeho poslání, tedy vytvářet pro školy kvalitní obsah a metodicky se podílet na smysluplném využívání ICT technologií a realizaci digitální gramotnosti. Níže najdete aktuální a plánované projektové příležitosti.

Zpracování projektu na klíč

Právní servis 

v ceně projektu

Šablony III

Projekt zjednodušeného vykazování pro ZŠ a MŠ.

Stav: příjem žádostí

Metodický portál

Lektorský tým aktivních pedagogů

Šablony II

Projekt zjednodušeného vykazování pro ZŠ a MŠ, speciální školy a střediska volného času.

Stav: realizace projektů

bottom of page