top of page

Hodnocení obsahu od Apple, explicitní obsah

Jedno z dalších témat, které se vyskytuje při používání iPadů ve škole je otázka explicitního obsahu, který se může do iPadu dostat a pochází potenciálně buď přímo od Apple, anebo mimo Apple z internetu. Tento článek se píše snadno, protože jak tušíte Apple, minimálně u obsahu, který pochází od něj, toto nebere na lehkou váhu. A pomůže vám i jinak, při filtraci přes MDM.Nejprve hodnocení a filtrace obsahu, který poskytuje Apple.

Apple používá ratingový systém k informování uživatelů o obsahu a možných rizicích spojených s aplikacemi a obsahem v App Store a iTunes Store. Zde je základní přehled toho, jak tento ratingový systém funguje:

 1. App Store Rating: Pro aplikace v App Store používá Apple ratingový systém nazvaný "App Store Rating". Tento systém poskytuje informace o obsahu aplikace, který by mohl ovlivnit její vhodnost pro různé věkové skupiny. Ratingový systém zahrnuje čtyři kategorie:

 • 4+ (Pro všechny): Aplikace je považována za vhodnou pro všechny věkové skupiny.

 • 9+ (Nejméně 9 let): Aplikace může obsahovat mírně frekventovaný nebo lehký obsah animovaného nebo realistického násilí, a/nebo zřídka nebo mírně sexuální nebo nespolečenský obsah.

 • 12+ (Nejméně 12 let): Aplikace může obsahovat frekventovaný nebo intenzivnější animovaný nebo realistický násilný obsah, mírný nebo zřídka vyskytující se sexuální obsah, a/nebo zřídka mírný nebo vulgaritní jazyk.

 • 17+ (Nejméně 17 let): Aplikace může obsahovat intenzivní nebo častý násilný obsah, explicitní sexuální obsah a/záznam, násilný a hrubý jazyk, a/záznamy s nečastým nebo mírným užíváním narkotik a alkoholu.

 1. iTunes Store Rating: Pro obsah jako filmy, hudbu, knihy a další v iTunes Store používá Apple různé ratingové systémy v závislosti na typu obsahu. Tyto systémy také klasifikují obsah podle vhodnosti pro různé věkové skupiny.

 2. Nastavení rodičovské kontroly: Rodiče mohou pomocí nastavení rodičovské kontroly v iOS omezit přístup svých dětí k obsahu s vyšším ratingem. Tím mohou zajistit, že děti používají pouze obsah vhodný pro jejich věkovou kategorii.

Tyto ratingové systémy a mechanismy pomáhají uživatelům lépe porozumět obsahu a jeho vhodnosti pro různé věkové skupiny, a také umožňují a institucím a rodičům lépe kontrolovat obsah, ke kterému mají děti přístup. Informace o ratingu je viditelná v detailu aplikace v Apple School manager.

A jelikož stupnice hodnocení je na evropské poměry spíše přísnější, můžeme se ni spolehnout. Také platí, že Apple je velmi přísný na vývojáře, proto systémem hodnocení prakticky neproklouzne nevhodná aplikace.


Z pohledu správce používajícího MDM je výše uvedené filtrování dostupné v rámci Restrikcí.
Z pohledu rodiče můžete filtrovat dětem v rodině přes tzv. Čas u obrazovky.

A jak je to u obsahu z "internetu?"

Už z podstaty neregulovatelnosti a svobody internetu je jasné, že toto je jiný oříšek. Obsah, který vzniká neustále, na různých místech v internetu a jeho šíření je bleskové. Řeč je především o pornografii, násilí, nebezpečném chování, manipulaci,...

Tady Apple poskytuje jak pro instituce tak pro rodiče jednoduchý a silný nástroj.

Vestavěný dynamický filtr.

Tato funkce hodnotí každou webovou stránku během jejího načítání a zabrání jejímu zobrazení (už na úrovni Google vyhledávání), pokud obsahuje explicit obsah nevhodný pro děti. Vyhledávací a hodnotící algoritmus je komplexní a vyvíjí se v čase. V zásadě pracuje s klíčovými slovy, a je překvapivě efektivní.


Správci ve škole mohou tuto filtraci zapnout přes MDM, přes funkci Webový filtr > Blokovat obsah pro dospělé a nevhodný obsah.

A ještě pár poznámek obecně, jak Apple přistupuje k explicitnímu obsahu na svých platformách. Důslednost s jakou to totiž Apple dělá, není úplně obvyklá. Myslet si o tom můžeme co chceme, ale školnímu IT správci a rodiči to v zásadě pomáhá vytvářet bezpečný digitální prostor pro děti a mladistvé.


 1. Obsahová politika: Apple má jasně stanovené směrnice ohledně obsahu, který může být v App Store distribuován. Tyto směrnice určují, jaký obsah je povolen a jaký není, včetně explicitního obsahu. Toto pravidlo platí pro aplikace i pro další obsah, jako jsou filmy, hudba atd.

 2. Předběžné kontroly: Před uvedením nové aplikace do App Store musí vývojáři projít předběžným hodnocením od Apple. Tato kontrola může zahrnovat i posouzení obsahu aplikace, aby se zamezilo přítomnosti explicitního nebo nevhodného obsahu.

 3. Filtry a algoritmy: Apple využívá filtry a algoritmy k detekci a blokování explicitního obsahu, zejména v případě obsahu, který je automaticky distribuován (například hudba, filmy). viz výše.

 4. Nastavení rodičovské kontroly: V rámci svých zařízení a služeb umožňuje Apple nastavení rodičovské kontroly. Tato funkce umožňuje rodičům omezit přístup svých dětí k obsahu, který by mohl být považován za explicitní nebo nevhodný.

 5. Manuální recenze: Přestože Apple využívá automatizované filtry a algoritmy, může také provádět manuální recenze obsahu, zejména pokud jsou nahlášeny problémy nebo stížnosti. A opravdu to dělá.

 6. Spolupráce se zúčastněnými stranami: Apple spolupracuje se zúčastněnými stranami, jako jsou týmy pro ochranu dětí a organizace pro ochranu spotřebitelů, aby identifikovala a řešila problémy týkající se nevhodného obsahu.

25 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page