top of page

Novinky v MDM pro školy 1.6.2024Níže naleznete kompletní seznam nově přidaných funkcí, vylepšení a oprav.


Opravy

 1. Ve funkci Webový filtr, jsme opravili chybu, která způsobovala, že nebylo možné odebrat profil webového filtru. Doposud se nesprávně po odstranění iPadu ze skupiny, anebo odkliknutí požadavku na webový filtr, odstraňoval profil a to způsobovalo, že filtr byl stále aktivní. Mimo jiné tato funkce zabraňovala možnosti vymazání historie v Safari.

 2. Ve funkci Kódový zámek, jsme opravili chybu, která způsobovala, že po zrušení kódového zámku, anebo odstranění iPadu ze skupiny, se profil kódového zámku neodstranil a byl neustále aktivní.

Vylepšení stávajících funkcí

 1. Ve funkci Restrikce, jsme nově přeprogramovali tlačítko Uložit. Nyní již nemusíte do iPadů zasílat příkazy Push, anebo Aktualizovat nastavení. Nově se změny projeví ihned.

 2. Ve funkci Kódový zámek, jsme upravili defaultní nastavení tak, že se nejprve zobrazujeme volbu Nevynucovat kódový zámek a teprve poté uživatel pro aktivaci kódového zámku, vybere volbu Vynutit kódový zámek.

 3. Automatizace správy nativních aplikací Apple. Doposud jste byli nuceni nativní aplikace od Applu, které byly v iPadu předinstalovány (iMovie, Garageband, Keynote, Numbers, Pages) nejprve smazat, a teprve poté nahrát identické aplikace z vašeho MDM. Jinak tyto aplikace vždy vyžadovaly přihlášení do Apple ID. Nyní již postačí nahrát vámi pořízené identické aplikace v ASM a přes MDM nainstalovat do iPadů. Původní předinstalované verze se sami nahradí. Poté již nebudou vyžadovat přihlášení do Apple ID.


Nově přidané

 1. Ve funkci Skrýt aplikace, jsme nově přidali aplikace iTunes a Zdraví.

 2. Ve skupinách iPadům jsme pod tlačítkem Více možností, přidali možnost odstranit kódový zámek. Použijete v případech, kdy potřebujete odstranit kódový zámek iPadu, anebo vynutit jeho reset pro uživatele, který kód zapomněl.

 3. Přidali jsme možnost přehrát zvuk iPadu, pokud jste aktivovali funkci Ztraceného iPadu. Tlačítko přehrát zvuk se zobrazí po aktivaci Ztraceného iPadu, po kliknutí na jeho sériové číslo. Kliknutím na tlačítko, bude ztracený iPad opakovaně zvonit.

 4. Ve funkci WiFi nastavení, jsme přidali možnost nahrání WiFi profilu ze souboru. Tento soubor pro WiFi, musí být konfigurován v aplikaci Apple Configurator pro MacOS a musí mít příponu .mobileconfig Profil je možné také následně stejnou cestou z iPadu odstranit. Takto nahraných profilů Wi-Fi můžete mít neomezeně.

 5. Ve funkci Restrikce, jsme přidali tlačítko Sdílení školní práce. Toto posuvné tlačítko je možné přesunout vlevo - zešedne a umožníte tak vložení spravovaného Apple ID do iPadu, aniž byste museli deaktivovat jiné restrikce. Po vložení spravovaného Apple ID tlačítko opět přesunete vpravo - zelené a tím opětovně zabráníte uživateli přihlášení/odhlášení do Apple ID. Tuto funkci využijete pro online sdílení prací u Apple třídy a aplikací Freeform, Keynote, Pages, Numbers a poznámky.

 6. Ve funkci Restrikce, jsme přidali video návod Sdílení školní práce. Tento video návod ještě upravujeme, ale brzy bude hotov a pomůže vám s nastavením aplikací pro Apple třídu, školu, Freeform a další, které vyžadují přihlášení do iPadu.

 7. Ve skupinách iPadů, jsme nově přidali video návod Smazání a obnova iPadu. Tento video návod popisuje, jak iPad smazat a automaticky obnovit tak, aby se do něj po opětovném přiřazení do MDM nahráli zpět všechny aplikace a nastavení ze skupiny. Tento návod oceníte především při potřebě kompletního vymazání iPadu a jeho obsahu. Pro spuštění této funkce, není potřeba mít iPad fyzicky u sebe.

 8. Nově můžete vaše stávající skupiny přejmenovat a především je můžete kopírovat. Takto vytvořená kopie skupiny, bude mít všechny vlastnosti původní a pokud se chytsáte vytvářet novou skupinu iPadů a stávající nastavení u jiné skupiny vám vyhovuje, není pak nic jednoduššího, než ji zkopírovat. Po dokončení novou skupinu jen přejmenujete a přidáte iPady. Výrazně tak ušetříte svůj čas strávený nastavováním nových skupin.


Než začne v září škola, budete mít

 1. Možnost instalovat aplikaci do vybraného iPadu. Chceme tak reagovat na případy, kdy má škola například pro žáky s SVP zakoupeny dražší aplikace v omezeném počtu a potřebují takovouto aplikaci přiřadit ve stávající skupině jen do jednoho, anebo více vybraných iPadů.

 2. Možnost vytvářet další učet pro administrátora s přístupem do MDM.

 3. Možnost vytvářet pozorovací účet. Takovýto účet bude sloužit pouze k informativnímu zobrazení MDM, ale nebude možné cokoliv v MDM měnit, anebo nastavovat.

 4. A na závěr pro vás máme ještě jedno velké překvapení. Ale to by nebylo překvapení. Takže až v září :)


120 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page