top of page

3D stimulace Petry Poláčkové

IMG_3106.JPG

3D stimulace

Petry Poláčkové

Koncept 3D stimulace vznikl jako odpověď na praktické potřeby učitelů stimulovat žáky s různým typem postižení od těžkého mentálního postižení, až po děti s autismem. Cílem bylo vytvořit podnětné a bezpečné prostředí pro multisenzorickou stimulaci žáka. Specifickým požadavkem bylo vytvoření vlastního obsahu - 3D scén. Metoda využívá speciálně vytvořenou virtuální realitu směřující společně s fyzickými podněty k zážitkovému učení dětí. 

Provázející pedagog má k dispozici lekce různé náročnosti a během stimulace také stálou zpětnou vazbu o zrakových vjemech žáka.

Při každé lekci je využíván cílený zrakový podnět, který bývá doplněn o další prvky stimulace. Jako je olfaktorická, vestibulární, auditivní, somatická, taktilně haptická stimulace a relaxační prvky. Pedagog je u žáka schopen procvičovat zrakovou diferenciaci a tím zlepšovat vnímání, které nám následně ovlivňuje celkový projev dětí. 

Jak 3D stimulace působí?

Pozornost a koncentrace 

Pravidelným používáním se prodlužuje doba koncentrace, žáci lépe zaměřují pozornost na dané objekty. Reálný prostorový vjem dokáže motivovat a vtáhnout do situace.

Prostorová

orientace 

Pedagog vede žáka při prozkoumávání virtuálního prostoru a podporuje tím jeho prostorovou orientaci. 3D brýle poskytují překvapivě věrný prostorový vjem v bezpečném prostředí.

Řeč a komunikace

Koncentrujeme žákovu pozornost, a tím se zvyšuje jeho schopnost verbálního projevu. Díky stálé zpětné vazbě pro provázejícího pedagoga může komunikace přesně reagovat na situaci a sledovaný podnět.

Paměť

Využíváme senzorickou paměť, posilujeme a cvičíme i paměť krátkodobou a následně i dlouhodobou. Primární posilování senzorické paměti probíhá jak vizuálně, tak sluchově i hapticky. 

Každá lekce má návod jak pracovat, ale jsme si vědomi, že každé dítě je individuální a proto je možné si lekce upravit tak, aby byly ideální pro konkrétního žáka. Knihovna 3D scén, která je k dispozici vychází z praktických požadavků praxe v ZŠ speciální. K dispozici jsou témata z přírody, ze zajímavých míst, z životních situací a na dalších tématech pracujeme a databázi rozšiřujeme. 

 

Například rodiče s těžce postiženými dětmi se velmi špatně dostávají mimo domov a děti jsou tak ochuzené o různorodé podněty. Tento koncept tak rozšiřuje dětem jejich obzory, proto je vhodný i pro děti, které nemají až tak těžké postižení, ale nemají možnost cestovat.

Esence vůně stromů, nahrávky zpěvu ptáků, brouzdání v moři podle výzkumů částečně a krátkodobě supluje v mozku funkci živé přírody a snižuje stres, zlepšují pozornost.

Metoda 3D stimulace...

 • cíleně zaměřuje pozornost

 • vede ke kvalitnějšímu soustředění

 • aktivuje komunikační schopnosti

 • zlepšuje se vnímání vlastního těla

 • působí pozitivně na jemnou motoriku

 • zlepšuje a procvičuje prostorovou orientaci

 • podporuje kvalitu života

 • zlepšuje selektivní pozornost

 • způsobuje mírné zklidnění žáků

 • zajistí odrušení okolních vlivů

 • je velmi motivační

 • je použitelná venku, v učebně, v nemocnici

Bezplatná konzultace u vás ve škole

IMG_1124.jpg
Kotva 1

Kde 3D stimulaci používají?

škola diakonie Ostrava

Dvě sada 3D stimulace pro žáky v ZŠ speciální. 

školy Slezské diakonie Krnov

Sada 3D stimulace pro žáky v ZŠ speciální. 

bottom of page